Tulevat DOORS-julkistukset ja DOORS Next

17.10.2012

16.10. Rational User Communityn webinaari käsitteli tulevia DOORS-julkistuksia ja erityisesti DOORS Next Generation -tuotetta otsikolla “A preview of IBM Rational DOORS Next Generation”. Webinaariaineisto on nähtävissä osoitteessa http://rational-ug.org/content-library/m/files/466.aspx (vaatii rekisteröinnin).

DOORS-julkistusten aikataulu

IBM julkistaa marraskuussa yhtä aikaa uuden DOORS 9.x-version sekä ensimmäisen virallisen julkaisun DOORS Next-tuotteesta (mikä sen oikea nimi sitten tulee olemaankaan). Julkistus tapahtuu yhtä aikaa koska nämä versiot on suunniteltu toimimaan yhdessä, ts. tietoa voidaan siirtää tuotteiden välillä. DOORS Next tuotteesta viesti oli kuitenkin, että sitä ei ole vielä suunniteltu laajamittaiseen käyttöön.

Marraskuu 2012 julkistukset DOORS 9.x- ja DOORS Next-tuotteille tapahtuvat synkronoidusti vuoden 2013 keskivaiheilla ja taas vuonna 2014. Tällä “vanhalla” 9.x DOORSilla tulee olemaan siis pitkä tulevaisuus edessään, varsinkin ottaen huomioon että DOORS Next-tuotteesta puuttuu tällä hetkellä vielä joitakin ominaisuuksia. Toisaalta taas DOORS Next sisältää monia ominaisuuksia ja toimintoja jota vanhassa DOORSissa ei ole.

DOORS Next teknologia

DOORS Next on käytännössä yhtä kuin nykyinen Jazz-pohjainen Rational Requirements Composer ja siihen kehitetty DOORS rich client, ts. graafinen käyttöliittymä, joka näyttää samalta kuin nykyinen DOORS 9.x. DOORS Next käyttää SQL-pohjaista tietokantaa (esim. Oracle, DB2) eikä enää DOORS-tyyppistä objektipohjaista kantaa.

Jazz-alusta tarkoittaa DOORS Nextin kanssa sitä että kaikki Rational Jazz-tuotteet voivat integroitua keskenään ja kaikki pystyvät hyödyntämään yhtä Jazz-palvelinta. Erityisesti ohjelmistojen väliset integraatiot tulevat hyötymään tästä teknologiasta; integraatioita ei enää tarvitse ostaa erillisinä tuotteina, vaan integraatio-ominaisuudet tulevat jo OSLC-kykyinä tuotteissa mukana.

DOORS Nextin ominaisuudet ensimmäisessä julkistusversiossa

DOORS Next sisältää periaatteessa hyvin samanlaisia ominaisuuksia kuin DOORS 9.x, sanasto tosin on muuttunut Requirements Composerin mukaiseksi, esim. objektikäsitettä ei enää ole, vaan nyt on käytössä “Artifact”. Näkymät, filtterit, linkit ja jäljitettävyys on mukana, tosin toiminnat ovat tietysti hieman erilaisia kuin aikaisemmissa DOORS-tuotteissa.

Merkittäviä positiivisia kehitystuloksia ovat mielestäni seuraavat:

 •  Artifact-tyypit ja attribuuttityypit määritellään nyt projektitasolla, joten attribuuttien pitäminen samanlaisena on paljon helpompaa kuin ennen
 • Vaatimusten uudelleenkäyttö (sama vaatimus useammassa modulissa) on mahdollista relaatiotietokannan myötä
 • Monipuoliset templaattimahdollisuudet: projektitemplaatit, modulitemplaatit
 • “Dashboardit” tuovat mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia raportointiin
 • Monipuoliset käyttäjäroolit helpottavat oikeuksien hallintaa
 • OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration)-integraatiot Jazz-kannan kautta.

Mahdollisia ongelmakohtia DOORS Nextissä ovat (varsinkin vanhoille DOORS-käyttäjille):

 • Nykyisessä DOORS-tuotteessa päätuote on graafinen rich client DOORS ja Web Access on sitä tukeva. Ainakin tässä ensimmäisessä DOORS Next -julkistuksessa on toisinpäin, DOORS Next rich client sisältää vähemmän ominaisuuksia kuin web-käyttöliittymä
 • Tuttu vanha sanasto muuttuu, pitää opetella uudet termit
 • Ilmeisesti toteamus että DOORS Nextiä ei vielä kannata käyttää laajoihin projekteihin tarkoittaa että tuotteessa on vielä paljon kehitystä tehtävänä
 • Laajemmassa käyttöönotossa vaaditaan konfigurointia ja ylläpitoa monella tasolla (DOORS Next, Jazz, relaatiokanta)
 • DOORS Next ei sisällä ensimmäisissä tuoteversioissa mitään kustomointimahdollisuuksia, mutta tulevaisuudessa DXL-kieli on tulossa myös DOORS Nextiin.

DOORS Next lisensiointi

Hämmästyttävää kyllä IBM myöntää nykyisille DOORS-käyttäjille myös DOORS Next-lisenssin. Jos oikein ymmärsin kysymyksessä on uusi lisenssi(avain), mutta DOORS-käyttäjä voi valita haluaako käyttää DOORS 9.x- vai DOORS Next-tuotetta. Oikeastaan tämä mahdollistaisi käyttää DOORS-lisenssejä tuplasti sen mitä omistaa, johon webinaarin esittäjä Richard Watson totesi että vaikka näin on mahdollista on toivomus että kuitenkaan käyttäjät eivät näin tekisi.

Mitä tehdä?

DOORS Next ei ole vielä mielestäni valmis tuote. Koska se sitten tulee olemaan nykyisen DOORSin veroinen, sitä on vaikea sanoa, itse veikkaisin että vuonna 2014 tuote täyttää sen lupauksen joka siinä nyt on. Ehdottomasti mielenkiintoinen kehityssuunta ja toivottavasti IBM:n tuotekehitys saa hyvän tuotteen tehtyä.

Jos haluaa kokeilla DOORS Next-tuotetta se on vielä ladattavissa betatuotteena IBM sivuilta (Beta 4 16.08.2012, https://jazz.net/products/rational-doors/). Paketti sisältää mukana Derby-tietokannan kymmenelle käyttäjälle, joten mitään tietokantakonfiguraatiota asennuksen lisäksi ei tarvitse tehdä. DOORS Next Beta toimii myös mukavan tehokkasti perus-Windows-PC:llä joten testausalusta löytyy helposti.

DOORS Next

Oheinen kuva esittää DOORS Next Beta 4 web-käyttöliittymää taustalla ja edessä rich client, DOORS-tietokantanäkymä ja yksi moduli.

Hyvä yleiskuvaus siirrosta DOORS 9.x-tasolta DOORS Nextiin löytyy DOORS Next Helpistä http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dnghelp/v4r1/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.rational.dng.help.doc%2Ftopics%2Fc_differences_doors_dng.html


Vaatimusten uudelleenkäyttö ja DOORS Next

24.9.2012

“DOORS Enlightenment” webinaarisarjassa oli viime perjantaina esitys “Requirements Management and Product Line Engineering” joka löytyy nyt netistä seuraavasta linkistä: 21.9. webinaari.

Esitys kävi lävitse eri menetelmiä DOORSissa hallinnoida vaatimusten uudelleenkäyttöä, vaatimusten variantteja ja versioita, laajentaen myös DOORS-lisäosien ja Rational Publishing Engine’n suuntaan.

Mielenkiintoisin tieto tässä esityksessä oli kuvaus tulevan DOORS Next-ohjelmiston toiminnasta: DOORS Next mahdollistaa viimeinkin kauan kaivatun virtuaaliobjektin käytön DOORSissa – samaa vaatimusta voidaan käyttää monessa modulissa.

(kuvan lähde IBM)


DOORS Next Generation

18.10.2011

IBM on tulevaisuudessa siirtämässä DOORSia Jazz-pohjalle sekä samalla yhdistämässä nykyistä DOORS Web Access-sovellutusta ja Rational Requirements Composeria uudeksi web-pohjaiseksi clientiksi. Nykyisen DOORS-clientin tyyppinen GUI-ohjelmisto tulee myös sisältymään DOORS Next Generationiksi nimettyyn tuotehankkeeseen josta lisätietoja Jazz.netin blogissa. Alustava versio tästä tuotteesta on myös ladattavissa Jazz.netin kautta.

DOORSin tuleva kehityskaari tullaan myös käymään lävitse IBM:n webinaarissa IBM Rational DOORS Strategy and Roadmap 8. marraskuuta:

Richard Watson, product manager, will cover IBM Rational’s requirements definition & management strategy and the roadmap for DOORS including its next generation evolution onto the Jazz platform, while strengthening the lifecycle integration capabilities of the current DOORS 9.x architecture. When you’ve heard the presentation, you’ll get a chance to ask questions.

The webcast will be held on 8th November at 11am Eastern (8am Pacific / 4pm GMT / 5pm CET).

Päivitys: Jazz.net’istä löytyy myös kirjoitus Comparing Rational DOORS Next Generation with Rational DOORS, josta taas on linkki DOORS Next Generation-hankkeen Release Plan Summary‘yn (julkistusaikataulu, vaatii Jazz.net-rekisteröinnin). Yhteenvetona näistä kahdesta artikkelista on ilmeisesti se että ensimmäinen DOORS NG-tuote julkistetaan loppuvuonna 2012, mutta tässä vaiheessa tuotteessa vielä ei ole kaikkia nyky-DOORSin toiminnallisuuksia. Esimerkiksi DXL-toiminnallisuus tullaan julkistamaan myöhemmin (ajankohtaa ei mainittu) – tarkoittaako tämä että DOORS NG on DOORS 9.3:n veroinen tuote vasta joskus vuonna 2013?


Some useful links for DOORS users in IBM domains

12.5.2011

Some of the links listed below need registration with IBM ID (email + password) and/or existing maintenance contract

Download DOORS sofware

Download site for DOORS version previous to 9.1 (i.e. Telelogic DOORS 9.0 and downwards)
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21380552

Download site for IBM Rational clients and servers (version 9.1 up to 9.3)
https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/reg/pick.do?lang=en_US&source=RATL-RATIONAL

Download latest versions from IBM Passport Advantage
http://www-01.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage/index.html

Support pages

DOORS Support Portal, starting with the discussion forums (DXL, Administration, General and Integrations)
http://www.ibm.com/support/entry/portal/Forums_communities/Software/Rational/Rational_DOORS

Rational Support Blog (publishes new DOORS Support items)
https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/blogs/nfrsblog/?lang=en

IBM Requirements Management Blog
https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/requirementsmanagement/?lang=en

Help and documentation

IBM Rational DOORS Documentation for version 9.1 and 9.2
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rsdp/v1r0m0/index.jsp

Rational DOORS Information Center for version 9.3 and up
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/doorshlp/v9/index.jsp

Rational DOORS 9.5 Help
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/doorshlp/v9r5/index.jsp

White papers, technotes and tutorials

DeveloperWorks Technical Library for DOORS
http://www.ibm.com/developerworks/views/rational/libraryview.jsp?sort_by=&show_abstract=true&show_all=&search_flag=&contentarea_by=Rational&search_by=&product_by=P%3ARational+DOORS&topic_by=-1&industry_by=-1&type_by=All+Types&ibm-search=Search

IBM Knowledge Center for Rational DOORS
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSYQBZ/welcome

IBM Education Assistant for DOORS (tutorial videos for version 9.2 and up)
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ieduasst/rtnv1r0/index.jsp?topic=/com.ibm.iea.doors/plugin_coverpage.html

Release notes for Rational DOORS and Rational DOORS Web Access (v 9.1 -)
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=1090&uid=swg27038526

Web-based training for selected Rational products (old versions, but useful nevertheless)
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27040220

Telelogic legacy forums: discussions and file attachments

Available at IBM site for DOORS and other Telelogic branded applications
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27017148

DOORS Next Generation sites

DOORS Next Generation main page from Jazz.net, including dowload latest version
https://jazz.net/products/rational-doors/

DOORS Next Generation infocenter/help
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/clmhelp/v4r0m2/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.rational.dng.help.doc%2Ftopics%2Fc_about_dng.html

Latest update: February 10th 2014