Tulevat DOORS-julkistukset ja DOORS Next

16.10. Rational User Communityn webinaari käsitteli tulevia DOORS-julkistuksia ja erityisesti DOORS Next Generation -tuotetta otsikolla “A preview of IBM Rational DOORS Next Generation”. Webinaariaineisto on nähtävissä osoitteessa http://rational-ug.org/content-library/m/files/466.aspx (vaatii rekisteröinnin).

DOORS-julkistusten aikataulu

IBM julkistaa marraskuussa yhtä aikaa uuden DOORS 9.x-version sekä ensimmäisen virallisen julkaisun DOORS Next-tuotteesta (mikä sen oikea nimi sitten tulee olemaankaan). Julkistus tapahtuu yhtä aikaa koska nämä versiot on suunniteltu toimimaan yhdessä, ts. tietoa voidaan siirtää tuotteiden välillä. DOORS Next tuotteesta viesti oli kuitenkin, että sitä ei ole vielä suunniteltu laajamittaiseen käyttöön.

Marraskuu 2012 julkistukset DOORS 9.x- ja DOORS Next-tuotteille tapahtuvat synkronoidusti vuoden 2013 keskivaiheilla ja taas vuonna 2014. Tällä “vanhalla” 9.x DOORSilla tulee olemaan siis pitkä tulevaisuus edessään, varsinkin ottaen huomioon että DOORS Next-tuotteesta puuttuu tällä hetkellä vielä joitakin ominaisuuksia. Toisaalta taas DOORS Next sisältää monia ominaisuuksia ja toimintoja jota vanhassa DOORSissa ei ole.

DOORS Next teknologia

DOORS Next on käytännössä yhtä kuin nykyinen Jazz-pohjainen Rational Requirements Composer ja siihen kehitetty DOORS rich client, ts. graafinen käyttöliittymä, joka näyttää samalta kuin nykyinen DOORS 9.x. DOORS Next käyttää SQL-pohjaista tietokantaa (esim. Oracle, DB2) eikä enää DOORS-tyyppistä objektipohjaista kantaa.

Jazz-alusta tarkoittaa DOORS Nextin kanssa sitä että kaikki Rational Jazz-tuotteet voivat integroitua keskenään ja kaikki pystyvät hyödyntämään yhtä Jazz-palvelinta. Erityisesti ohjelmistojen väliset integraatiot tulevat hyötymään tästä teknologiasta; integraatioita ei enää tarvitse ostaa erillisinä tuotteina, vaan integraatio-ominaisuudet tulevat jo OSLC-kykyinä tuotteissa mukana.

DOORS Nextin ominaisuudet ensimmäisessä julkistusversiossa

DOORS Next sisältää periaatteessa hyvin samanlaisia ominaisuuksia kuin DOORS 9.x, sanasto tosin on muuttunut Requirements Composerin mukaiseksi, esim. objektikäsitettä ei enää ole, vaan nyt on käytössä “Artifact”. Näkymät, filtterit, linkit ja jäljitettävyys on mukana, tosin toiminnat ovat tietysti hieman erilaisia kuin aikaisemmissa DOORS-tuotteissa.

Merkittäviä positiivisia kehitystuloksia ovat mielestäni seuraavat:

 •  Artifact-tyypit ja attribuuttityypit määritellään nyt projektitasolla, joten attribuuttien pitäminen samanlaisena on paljon helpompaa kuin ennen
 • Vaatimusten uudelleenkäyttö (sama vaatimus useammassa modulissa) on mahdollista relaatiotietokannan myötä
 • Monipuoliset templaattimahdollisuudet: projektitemplaatit, modulitemplaatit
 • “Dashboardit” tuovat mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia raportointiin
 • Monipuoliset käyttäjäroolit helpottavat oikeuksien hallintaa
 • OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration)-integraatiot Jazz-kannan kautta.

Mahdollisia ongelmakohtia DOORS Nextissä ovat (varsinkin vanhoille DOORS-käyttäjille):

 • Nykyisessä DOORS-tuotteessa päätuote on graafinen rich client DOORS ja Web Access on sitä tukeva. Ainakin tässä ensimmäisessä DOORS Next -julkistuksessa on toisinpäin, DOORS Next rich client sisältää vähemmän ominaisuuksia kuin web-käyttöliittymä
 • Tuttu vanha sanasto muuttuu, pitää opetella uudet termit
 • Ilmeisesti toteamus että DOORS Nextiä ei vielä kannata käyttää laajoihin projekteihin tarkoittaa että tuotteessa on vielä paljon kehitystä tehtävänä
 • Laajemmassa käyttöönotossa vaaditaan konfigurointia ja ylläpitoa monella tasolla (DOORS Next, Jazz, relaatiokanta)
 • DOORS Next ei sisällä ensimmäisissä tuoteversioissa mitään kustomointimahdollisuuksia, mutta tulevaisuudessa DXL-kieli on tulossa myös DOORS Nextiin.

DOORS Next lisensiointi

Hämmästyttävää kyllä IBM myöntää nykyisille DOORS-käyttäjille myös DOORS Next-lisenssin. Jos oikein ymmärsin kysymyksessä on uusi lisenssi(avain), mutta DOORS-käyttäjä voi valita haluaako käyttää DOORS 9.x- vai DOORS Next-tuotetta. Oikeastaan tämä mahdollistaisi käyttää DOORS-lisenssejä tuplasti sen mitä omistaa, johon webinaarin esittäjä Richard Watson totesi että vaikka näin on mahdollista on toivomus että kuitenkaan käyttäjät eivät näin tekisi.

Mitä tehdä?

DOORS Next ei ole vielä mielestäni valmis tuote. Koska se sitten tulee olemaan nykyisen DOORSin veroinen, sitä on vaikea sanoa, itse veikkaisin että vuonna 2014 tuote täyttää sen lupauksen joka siinä nyt on. Ehdottomasti mielenkiintoinen kehityssuunta ja toivottavasti IBM:n tuotekehitys saa hyvän tuotteen tehtyä.

Jos haluaa kokeilla DOORS Next-tuotetta se on vielä ladattavissa betatuotteena IBM sivuilta (Beta 4 16.08.2012, https://jazz.net/products/rational-doors/). Paketti sisältää mukana Derby-tietokannan kymmenelle käyttäjälle, joten mitään tietokantakonfiguraatiota asennuksen lisäksi ei tarvitse tehdä. DOORS Next Beta toimii myös mukavan tehokkasti perus-Windows-PC:llä joten testausalusta löytyy helposti.

DOORS Next

Oheinen kuva esittää DOORS Next Beta 4 web-käyttöliittymää taustalla ja edessä rich client, DOORS-tietokantanäkymä ja yksi moduli.

Hyvä yleiskuvaus siirrosta DOORS 9.x-tasolta DOORS Nextiin löytyy DOORS Next Helpistä http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dnghelp/v4r1/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.rational.dng.help.doc%2Ftopics%2Fc_differences_doors_dng.html

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s