DOORS-versio 9.4

DOORS 9.4-versio julkistettiin kesällä ja ensimmäinen korjauspaketti 9.4.0.1 nyt syyskuussa 2012. 9.4-versio keskittyy ominaisuuksien puolesta eniten integraatioiden, mm. Web Services-pohjaisen OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration) teknologian kehittämiseen. DOORSin jäljitettävyyttä on kehitetty näyttämään näiden OSLC-pohjaisten integraatioiden tiedon External linkkejä sisältävissä jäljitettävyyssarakkeissa. External Links on lisätty myös filtteröintidialogiin, joten näiden integraatiolinkkien pohjalta voidaan suodattaa tietoa.

Käyttöliittymän puolella merkittäviä muutoksia on Export-toimintojen laajentaminen Document Generation-osiossa (eli ns. RPE Light). DOORSin mukana tulee nyt 16 dokumenttitemplaattia, joiden mallin mukaisesti voidaan tehdä exportteja Microsoft Word-, PDF- ja HTML-muotoihin. Näiden templaattien toiminta on kuvattu DOORSin opastustoiminnassa ja jos käyttäjällä on varsinaisen RPE (Rational Publishing Engine) lisenssi niitä voidaan myös muokata. Alkuperäisissä Export-valikon toiminnoissa on myös tullut joitakin pieniä muutoksia, Excel-exportissa saadaan nyt myös mukaan muotoiluja (RTF, lihavointi yms.) ja HMTL-export osaa säilyttää pääsarakkeen sisennyksen. Samalla on kehitetty XML:aan pohjautuvan ReqIF-tiedonsiirtoa, joka mahdollistaa yhteistoiminnan muiden DOORS-kantojen sekä DOORS Next-tietokantojen kanssa.

Eräs DOORSin käytön harvoista rajoitteista on muuttunut versiossa 9.4: näkymiin saa nyt entisen 32 sarakkeen sijasta 128 saraketta. 32 saraketta oli jo aika paljon, mutta joskus esimerkiksi tietoa vietäessä toisiin tiedostomuotoihin on hyödyllistä saada näkymään enemmänkin. Näkymiin on tullut myös mahdollisuus asettaa sarakkeelle taustaväri: aikaisemminhan sarakkeessa oli mahdollista asettaa tekstin väri, mutta 9.4 mahdollistaa nyt sekä tekstin että taustan värin asettamisen jonkun valitun attribuutin mukaisesti.

Valitettavasti koneelle paikallisesti asennettava Eclipse-pohjainen DOORS Help on yhtä huono edelleen kuin versiossa 9.3. Omassa asennuksessani se kaatuilee Java-virheisiin eikä aina suostu käynnistymään ollenkaan. Vanha DOORS-opastustoiminta sentään toimi…

Shareable Edit-toimintaa on helpotettu lisäämällä sen asetukseen (Setup for Sharing) mahdollisuus laittaa kaikki näkyvissä olevat objektit lukittaviksi osioiksi, eli siis entisen valinnan taso 1, taso 2 sijasta kaikki tasot onkin asetettu lukittaviksi. Muuta parannusta tähän toiminnallisuuteen ei ole tullut ja edelleen kaikki uudet objektit pitää erikseen asettaa jaettuun muokkaustilaan. Jos isossa modulissa käytetään tätä uutta “All objects in current view” -asetusta on olettavaa, että ko. modulin avautuminen hidastuu koska samalla moduli voi pilkkoutua tuhansiin osiin.

9.4-version mukana tuleva DXL Reference Manual on jostain syystä edelleen version 9.3 mukainen, vaikka verkosta löytyy 9.4 DXL opas PDF-muodossa http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/doorshlp/v9/index.jsp?topic=/com.ibm.doors.requirements.doc/topics/dxl_reference_manual.pdf.

Version 9.4.0.1 Readme-tiedosto löytyy tällä hetkellä osoitteesta http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/doorshlp/v9/index.jsp?topic=/com.ibm.doors.requirements.doc/topics/doors_readme_9_4.htm.

Arvio: versioon 9.4.0.1 kannattaa päivittää uusien integraatiomahdollisuuksien vuoksi tai Export-toimintojen kehittymisen vuoksi. Jos näitä ei tarvitse, niin päivittämisellä ei ole kiirettä.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s