DOORS-version 9.2 uusimpien patchien bugi

IBM Rational DOORS patcheissa 9.2.03. ja 9.2.0.4 on ilmennyt vakava ongelma Shareable Edit-tilassa. Jos käyttäjällä on useampi osio lukittuna ja näistä poistetaan lukitus yhdestä, niin toinen käyttäjä joka lukitsee saman osion voi luoda uusia objekteja, joilla on samat objektitunnisteet (Object Identifier) kuin aikaisemmin luodut. Käytännössä tämä vika johtaa siihen että DOORSin yksikäsitteinen vaatimustunniste ei olekaan enää yksikäsitteinen.

Tämä vika voi aiheuttaa ainakin seuraavia ongelmia:

  • modulin hierarkia voi olla sekaisin
  • ja ainakin sisäänpäin tulevien linkkien referesnssit menevät näiden tuplaobjektien osalta sekaisin

IBM suosittaa palaamista patchitasolle 9.2.0.2 tai varovaisuutta Shareable-tilan käytössä. Lisätietoja:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21445084

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: