DOORS-version 9.2 uusimpien patchien bugi

27.8.2010

IBM Rational DOORS patcheissa 9.2.03. ja 9.2.0.4 on ilmennyt vakava ongelma Shareable Edit-tilassa. Jos käyttäjällä on useampi osio lukittuna ja näistä poistetaan lukitus yhdestä, niin toinen käyttäjä joka lukitsee saman osion voi luoda uusia objekteja, joilla on samat objektitunnisteet (Object Identifier) kuin aikaisemmin luodut. Käytännössä tämä vika johtaa siihen että DOORSin yksikäsitteinen vaatimustunniste ei olekaan enää yksikäsitteinen.

Tämä vika voi aiheuttaa ainakin seuraavia ongelmia:

  • modulin hierarkia voi olla sekaisin
  • ja ainakin sisäänpäin tulevien linkkien referesnssit menevät näiden tuplaobjektien osalta sekaisin

IBM suosittaa palaamista patchitasolle 9.2.0.2 tai varovaisuutta Shareable-tilan käytössä. Lisätietoja:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21445084

Advertisement